Kommende hyttemesser 2020

Vi er tilstede på følgende hyttemesser i 2020:Tomte- og hyttemessen Hellerudsletta
4.-6. september
Boligmessen Ålesund18.-20. september
Boligmessen Bergen/Åsane25.-27. september
Hyttemessen Hellerudsletta
23.-25. oktober
Boligmessen Trondheim
13.-15. november